Windows操作系统激活密钥和Office激活密钥每日分享-20220115

loading - Windows操作系统激活密钥和Office激活密钥每日分享-20220115
小猫windows家园本文给大家分享今天2022年1月15日从网上搜集的Windows操作系统激活密钥和Office激活密钥,每一个密钥都是有使用次数和使用时效的,根据你的Windows系统版本和Office版本查找相应的激活密钥使用,找不到或者已失效的话请耐心等待小猫明天的分享。

一、Windows操作系统激活密钥

序号 Windows操作系统版本 Windows激活密钥
1 Windows Server 2019 RTM ServerStandard Retail NH32J-WMFCM-CM6R4-4QTRM-G3DD3
2 Windows Server 2019 RTM ServerDatacenter Retail JB7N4-44CJY-9Q9QW-V3692-J464R
3 Windows Server Essentials 2019 RTM ServerSolution Retail 6NF3K-38PWJ-B9RD3-CYP96-6F66Q
4 Windows Server Essentials 2016 RTM ServerSolution Retail PN4WD-XHKHP-8MC63-WHJRV-CYVXJ
5 Windows 7 Professional OEM:COA V4P9V-B62Y6-XKXQQ-QX82D-W8G4T
6 Windows 7 Professional OEM:COA TWQ2R-BQJFV-M3BHQ-J7QMY-KDJMP
7 Windows 7 Professional OEM:COA 72HXH-MWRRJ-CGRPX-DBT64-DXGDX
8 Windows 7 SP1 Ultimate Retail 2P7C2-WX7TH-QD9MG-DK43T-TGTQF
9 Windows 7 Professional OEM:COA CM2FF-7YVWJ-DTPXP-6CMWB-WK23C
10 Win 10 RTM EnterpriseS Volume:MAK N8MB6-3K2G7-4QTKJ-PCY94-FC38P

loading - Windows操作系统激活密钥和Office激活密钥每日分享-20220115

二、Office激活密钥

序号 Office版本 Office激活密钥
1 Office19_RTM19_ProPlus2019VL_MAK_AE V2WNM-GTRPQ-7W3X6-CJBFM-G3C63
2 Office19_RTM19_VisioPro2019R_Retail XG3CN-8VG9V-JD7YH-GB88B-92GV9
3 Office19_RTM19_VisioPro2019R_Retail WV2MV-NRF9V-P3TJR-7GDK3-MDYFK
4 Office21_ProjectPro2021R_Retail 28JK7-T2NH4-VGC8D-MFJD8-6MXH7
5 Office19_RTM19_VisioPro2019R_Retail 4T7YN-CKDXC-V8YVV-8KJXV-RGFYX
6 Office19_RTM19_ProjectPro2019R_Retail KC3NH-Q3H63-7BT83-2RQ48-BWTRX
7 Office19_RTM19_ProPlus2019VL_MAK_AE F8MW8-VN7PC-B2XKC-272XR-7H8KQ
8 Office16_VisioProR_Retail RF44X-N93GT-8FM2V-KD7C6-D3W4V
9 Office19_RTM19_Word2019VL_MAK_AE BNM3Y-M9W3P-QF76K-Y6M3D-VXP7H
10 Office14_ProjectPro_Retail2 CY8W3-29WKJ-XD7TH-JDGX8-2Q6YQ

版权声明:
作者:小猫windows家园
链接:https://www.windowsjihuoma.com/276/
来源:小猫windows家园
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。

THE END
分享
二维码
< <上一篇
下一篇>>
文章目录
关闭
目 录